MUDANZAS - GUARDAMUEBLES

 
MUDANCES MADRID
» Mudances Madrid
 
CONTACTE DE MUDANCES
» Contacte de Mudances
 
PRESSUPOST DE MUDANCES
» Pressupost de pisos
» Pressupost de xalets
» Pressupost de oficines
 
SERVEIS DE MUDANCES A MADRID
» Mudances Madrid
» Petites mudances
» Guardamobles Madrid
» Mudances d'oficines Madrid
» Elevador de façana
» Mudances a nivell nacional
» Desmuntatge i muntatge
» Moviments interns
» Transport de pianos Madrid
» Serietat i garantia
 
CONSELLS PER A MUDANCES
» Consells per a mudances
      
 
TELÉFON: 91 690 22 50
AVÍS LEGAL:
Informació general:
Aquesta pàgina és propietat de la societat Almacenes y Mudanzas Servi-Nor S.L. (d’ara endavant, Servi-Nor), amb CIF B-81141822 i domicili social al carrer Oriente 6 Bis 2ºB de Fuenlabrada (Madrid). Inscrita en el registre mercantil de Madrid, Volum 9297, Llibre 0, Foli 101, Secció 8, Inscripció 1, Societat 534715.
Propietat intel•lectual:
Els logotips de Servi-Nor són marques registrades i identificadores dels serveis que s’ofereixen. Així mateix, Servi-Nor pot reclamar drets de marca registrada i marca identificadora de serveis sobre les marques que pertanyin al seu grup i apareguin al lloc web. Els Drets de Propietat Intel•lectual d’aquestes pàgines, de les pantalles que mostren aquestes pàgines i de la informació i material que apareixen en elles, així com de la seva disposició, són propietat de Servi-Nor, llevat que s’indiqui el contrari.

El contingut d’aquest portal (inclosos textos, imatges, dissenys, estructura, combinacions de colors, logotips, animacions, fitxers d’àudio i vídeo, etc.) està protegit per les lleis de propietat industrial i intel•lectual. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial, distribució, comunicació pública i transformació sense la prèvia autorització expressa de Servi-Nor.

Exactitud de la informació continguda en el portal:
Les informacions contingudes en el portal han estat elaborades exclusivament amb caràcter divulgador i no tenen caràcter oficial ni d’oferta de serveis, llevat quan així s'indiqui expressament. Les característiques dels productes i les funcionalitats descrites són una informació genèrica donada pel fabricant dels productes a Servi-Nor, motiu pel qual no ens responsabilitzem de la seva exactitud i en cap cas suposen una oferta publicitària vinculant per a Servi-Nor. Únicament tindran efectes legals per a Servi-Nor les característiques dels productes pactades contractualment o la documentació tècnica (manual de l’usuari) del producte subministrat.

Servi-Nor no garanteix que la informació continguda en el portal sigui exacta, vigent o completa. Aquesta es proporciona “tal i com està” i sota cap circumstància garanteix, de manera implícita o explícita, l’obtenció d’un resultat determinat o la seva adequació a un objectiu concret, fet pel qual Servi-Nor no es fa responsable de cap pèrdua, ja sigui directa o indirecta, causada com a conseqüència d’una decisió presa basant-se en la informació aquí facilitada.

Les informacions i continguts existents poden ser modificats o retirats sense previ avís. Així mateix, es podran fer millores o canvis en els productes, serveis, disseny o programes utilitzats per al seu funcionament en qualsevol moment i sense previ avís.

Àmbit d’aplicació, legislació i jurisdicció aplicable:
El lloc web de Servi-Nor es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per les lleis espanyoles i internacionals en matèria de propietat intel•lectual i industrial. Per a totes les qüestions que es puguin derivar en relació amb els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en la present pàgina, s'aplicarà la legislació espanyola, sent competents igualment els Tribunals de Fuenlabrada (Madrid), i l’usuari renuncia expressament a qualsevol altra jurisdicció que li pogués correspondre.
Protecció de les dades personals
El lloc web de Servi-Nor es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per les lleis espanyoles i internacionals en matèria de propietat intel•lectual i industrial. Per a totes les qüestions que es puguin derivar en relació amb els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en la present pàgina, s'aplicarà la legislació espanyola, sent competents igualment els Tribunals de Fuenlabrada (Madrid), i l’usuari renuncia expressament a qualsevol altra jurisdicció que li pogués correspondre.
» Les dades seran utilitzades per Servi-Nor de conformitat amb la finalitat definida en el corresponent formulari de recollida de dades. El destinatari de les dades i responsable del seu tractament és l’empresa Almacenes y Mudanzas Servi-Nor S.L., amb CIF B-81141822 i domicili social al carrer Oriente 6 Bis 2ºB.
» Els usuaris podran exercitar els drets d'accés, cancel•lació i rectificació sobre les seves dades en l’adreça indicada en l’apartat anterior.
» Servi-Nor ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades legalment requerits i ha implantat tots els medis i mesures necessaris per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
En conseqüència, Servi-Nor no garanteix que tercers no autoritzats, actuant il•legítimament, no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del portal i dels serveis.

Servi-Nor no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin derivar del coneixement que poguessin tenir tercers no autoritzats, actuant il•legítimament, sobre la classe, condicions, característiques i circumstàncies de la utilització o ús que els usuaris fan del portal i dels serveis.

 
Avs legal i LSSI
Serveis de mudances | Consells per a mudances |